Výkladová stanoviska ERÚ k posílení ochrany spotřebitele při zvyšování cen

Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal dnem 27.4.2018 dvě výkladová stanoviska k některým ustanovením energetického zákona, kterými sleduje posílení ochrany spotřebitele při zvyšování cen energií.

Výkladové stanovisko ERÚ č. 2/2018 k požadavkům na obsah a způsob uveřejňované a oznamované informace o zvýšení ceny nebo o změně jiných smluvních podmínek podle § 11a odst. 1 ve spojení s § 11a odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb.: ze sdělení pro zákazníky musí být zřejmé na první pohled, čeho se změna týkají, aby zákazník nemusel listovat a porovnávat jednotlivé verze smluvní dokumentace. To se vztahuje i na ceny. Formou sdělení nemusí být jen doporučený dopis, zákazník může dostat i mail s doručenkou nebo zprávu do datové schránky. Dodavatel může využít elektronického účtu zákazníka na vlastním webovém portálu, pokud spotřebitelům spolu se zprávou pošle alespoň SMS. Za adresné sdělení naopak ERÚ nepovažuje prostou zprávu na webu dodavatele bez jakéhokoli dalšího upozornění.

Výkladové stanovisko ERÚ č. 3/2018 k právu zákazníka na odstoupení od smlouvy v případě zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek podle § 11 a odst. 5 až 7 energetického zákona vymezuje další pravidla, přičemž úprava se vztahuje jak na zákazníky v elektroenergetice, tak v plynárenství.