Rozhodnutí ve věci solárního odvodu

Nejvyšší soud České republiky zamítl dovolání společností, které se domáhaly po státu náhrady ušlého zisku z důvodu zavedení tzv. solárního odvodu (sp.zn.: 30 Cdo 4231/2016).

Směrnice EU provozovatelům solárních elektráren žádná individuální práva nepřiznávají, a proto ani případné nedodržení závazků, které ze směrnic plynou ČR, nárok provozovatelů neodůvodňují. Zavedením solárního odvodu tedy nedošlo k porušení práva EU.