„Obnovitelné zdroje po roce 2020: Jak Česko naplní cíle v OZE do roku 2030?“

Předkládáme vám závěry z prvního letošního diskusního setkání z cyklu Energetická bezpečnost ČR:

► Stát by měl i pro období po roce 2020 stanovit transparentní, jednoduchá a realizovatelná pravidla pro podporu obnovitelných zdrojů energie.

► Přetrvává negativní povědomí o obnovitelných zdrojích, přičemž je potřeba toto vnímání široké veřejnosti změnit. Podporovat obnovitelné zdroje energie je potřeba v první řadě z těch nejvyšších politických míst.

► Obnovitelné zdroje jsou dnes obrovskou investiční příležitostí, v rámci Evropské unie vzniká zhruba 100 projektů ročně. Průměrně se jedná o výnosnost 6 až 9 %, přičemž je od roku 2010 víceméně pořád na stejné úrovni.

► Obnovitelné zdroje energie nemají ve střednědobém horizontu potenciál plně nahradit klasické zdroje. To se při postupném odstavování klasických zdrojů nevyhnutelně projeví. Nejpozději do roku 2031 bude česká energetická soustava nedostatečná.

►Měla by skončit diskuse o tom, jestli je Česká republika schopna docílit energetické soběstačnosti z vlastních zdrojů a soustředit se na to, aby byla energeticky soběstačná Evropa jako celek.

Zdroj: ivd.cz