ČEPS v pololetí zvýšil zisk téměř o polovinu

Provozovateli energetické přenosové soustavy ČEPS stoupl v prvním pololetí letošního roku meziročně zisk před zdaněním o 42,9 procenta na 2,15 miliardy korun. Celkové výnosy vzrostly o pětinu na 10,4 miliardy korun, náklady stouply o 15,1 procenta na 8,2 miliardy korun. Uvedla to mluvčí společnosti Hana Klímová. „Za nárůstem zisku v prvním pololetí roku 2018 stojí vyšší tržby za použití sítí i rezervaci kapacit včetně aukcí přeshraničních kapacit a výnosy za systémové služby,“ uvedl předseda představenstva ČEPS Jan Kalina.

Systémové služby jsou činnosti, které provozovatel přenosové soustavy vykonává pro zajištění rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektřiny, a to v každém okamžiku. Prostředkem pro jejich zajištění jsou podpůrné služby, pomocí kterých je možné regulovat rozdíl mezi výrobou a spotřebou. Podpůrné služby ČEPS nakupuje s co nejmenšími náklady. Člen představenstva firmy zodpovědný za strategii Jakub Skavroň doplnil, že celkovou úroveň výnosů i nákladů meziročně zvýšil objem přeshraniční přenesené energie. „Na hospodářský výsledek v absolutní výši má však tato činnost neutrální dopad,“ dodal Skavroň.

Po téměř desetiletí dlouhém veřejnoprávním povolovacím procesu byla letos v červnu také zahájena výstavba zaústění dosud nejdelšího českého vedení V413 do rekonstruované a rozšířené rozvodny Mírovka u Havlíčkova Brodu. „Z pohledu naší přenosové soustavy projekt přinese usměrnění toku výkonu v přenosové soustavě ČR a stabilizaci napětí v rozvodně Mírovka. Dále pak zajistí zvýšení spolehlivosti dodávek elektrické energie do oblasti kraje Vysočina a zvýšení stability, bezpečnosti a efektivity provozu přenosové soustavy ČR,“ dodal Kalina.

ČEPS působí v ČR jako výhradní provozovatel přenosové soustavy na základě licence od Energetického regulačního úřadu. Udržuje, obnovuje a provozuje 42 rozvoden se 75 transformátory a vedení o celkové délce přes 5600 kilometrů. Sto procent akcií společnosti vlastní přes ministerstvo průmyslu stát.

Zdroj: E15 (17.9.2018)