Jak bude vypadat energetika za 10 let?

„Očekávám decentralizaci energetických zdrojů, slunce, vítr a voda ještě notnou dobu nebudou stačit. A to je příležitost třeba pro zemní plyn a plynové elektrárny, které jsou v souladu s trendem snižování emisí škodlivin v ovzduší a umějí i velmi rychle reagovat na výkyvy větrných a solárních zdrojů,“ Pavel Janeček, předseda představenstva Pražské plynárenské.

„Zásadním bude řešení energetické zátěže, která souvisí s rostoucí světovou populací. V roce 2025 bude na Zemi přes osm miliard obyvatel, z nichž až 70 procent bude žít ve městech podle výhledů k roku 2050. Obrovská koncentrace lidí na pouhých dvou procentech zemského povrchu představuje znečištění životního prostředí, dopravní problémy i bezpečnostní rizika, třeba v souvislosti s pitnou vodou. Východisko vidíme ve smart city, inteligentním městě řízeném pokročilými technologiemi,“ Radko Svrdlin, generální ředitel Schneider Electric ČR.

„Vývoj české energetiky je a ještě více bude spoután s tím, co se děje v Německu. Otazník visí především nad přístupem k uhelné energetice. Už dnes je jasné, že Němci ani zdaleka nesplní vlastní cíle pro emise CO2 do roku 2020.Velký zlom přijde pro celý region v letech 2021 a 2022, kdy Němci odstaví posledních 8500 megawattů dnešních jaderných elektráren. Velmi pravděpodobně to ovlivní ceny silové elektřiny, které nyní trpí „umělým“ přebytkem výroby. Budoucností energetiky v regionu je tak jednoznačně plyn. Umožňuje decentrální řešení, kombinovanou výrobu elektřiny i tepla,“ Michal Šnobr, poradce pro oblast energetiky J&T Banka.

„Energetika může následovat velmi progresivní vývoj telekomunikací, kde se v posledních letech objevila spousta nových hráčů, přičemž většina z nich využívá infrastruktury původních poskytovatelů. Variabilní platby za odebrané množství budou dávat stále menší smysl a nahradí je platby za spolehlivé připojení s garantovanými parametry. Proto pro nás bude prioritou rozvoj, obnova a provozování spolehlivé a robustní distribuční soustavy,“ Stanislav Votruba, vedoucí sekce Koncepce sítě, PRE Distribuce.

„Důkazy, že se v energetice děje něco přelomového, sledujeme už řadu let. Celé odvětví nevratně míří ke zcela nové energetice. Motorem této revoluce jsou tři klíčové trendy: dekarbonizace, digitalizace a decentralizace. Například domácnosti si část spotřeby budou pokrývat sami. Vlastní obnovitelný zdroj energie se u novostaveb stane standardem. Pevnou součástí energetiky se stane mobilita v podobě CNG a elektromobilů. Novou surovinou a zdrojem příjmů pro energetické firmy budou data a schopnost je zpracovávat, využívat a těžit z nich,“ Martin Herrmann, předseda představenstva innogy ČR.

/podle: E15 PREMIUM – Energie Česka, červen 2017/